Collections of themed recordings curated by John Noise ManisTracks

1. 11:43 – Ladrang Sekar Gadhung slendro manyura – Nyi Cendaniraras
2. 11:23 – Ladrang Gadhung Mlati slendro sanga – Nyi Sri Suparsih
3. 15:26 – Ladrang Sekar Gadhung slendro manyura – Nyi Yayuk Sri Rahayu

 

40 – Three Favourite Pesindhen

Collection: Digital Series, Gamelan of Central Java
Gamelan

Booklet